VLAM seminarie - regenwaterbassin met drijvende zonnepanelen

Leerrijk VLAM-seminarie over houdbaarheid, bewaarmethodes en de toekomst van glastuinbouw

Nieuws

|

14 September 2023

Op vrijdag 8 september vond het jaarlijkse VLAM-seminarie voor retailers en andere belanghebbenden plaats in het kader van Helden van onze Velden, een initiatief om de duurzaamheidsinspanningen van de Vlaamse landbouwsector in de kijker te zetten. Tijdens deze boeiende namiddag ging het over de nieuwste bewaarmethodes, het voorspellen van de houdbaarheid van aardappelen, groenten & fruit, de toekomst van glastuinbouw en wat de consument drijft in zijn aankopen.

VLAM seminarie - Helden van onze velden

Proefstation voor de Groenteteelt

Digitale tweelingen in de agrovoedingssector?

Drie interessante sprekers gingen in op deze onderwerpen. Pieter Verboven, onderzoeker aan de KU Leuven, legde uit hoe we via modellering een digitale kopie kunnen maken van fysieke groenten en fruit. Deze digitale tweeling geeft aan wat de kwaliteit is van het product dankzij gemeten data en kennis over kwaliteitsveranderingen. Hierin zit een overvloed aan informatie over teelt-, klimaat- en oogstgegevens. Daardoor kan deze technologie accuraat voorspellen wat de houdbaarheid is van de groente of fruit. Bovendien laten digital twins toe om te testen hoe groenten en fruit zullen reageren op meer of minder zuurstof, een aangepaste luchtcirculatie en ventilatie, om zo energie te besparen. Op die manier kan de agrovoedingssector ketens verduurzamen, voedselverliezen beperken en de kwaliteit optimaliseren.

De toekomst van teelttechnieken in de glastuinbouw

Onderzoekster bij het Proefstation voor de Groenteteelt, Evelien Rogiers, werkte mee aan het Glitch-project dat zich inzette om innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teelttechnieken voor de glastuinbouw te ontwikkelen. Het vervolgproject Energlik bouwt verder op de meest succesvolle en haalbare innovaties in de praktijk, en moet zo de CO2-uitstoot en het energieverbruik van de sector terugdringen. Er zal worden ingezet op CO2-afvanginstallaties, de verdere ontwikkeling van energie-efficiënte schermsystemen en dito ontvochtiging, en een sensortechniek voor schimmeldruk.

Wat weet de consument over duurzaamheid binnen de AGF-sectoren?

Kris Michiels, adviseur marketing bij VLAM, deelde tot slot cijfers over de verkoop en perceptie van duurzaamheid binnen de AGF-sectoren. Hij had het over de 5 G’s (genieten, gezond, goedkoop, gemak en geweten) om te begrijpen hoe consumenten zich gedragen en hoe je dit kan beïnvloeden. De conclusie luidt dat duurzaamheid aan belang wint bij consumenten, maar dat dit nog weinig impact heeft op hun gedrag en ook dat hun kennis over de duurzaamheidsinspanningen van de sector nog vrij beperkt is. Een goede reden om te blijven inzetten op Helden van onze Velden.

Om de boeiende namiddag af te sluiten, brachten de aanwezigen nog een bezoek aan het regenwaterbassin met drijvende zonnepanelen. Die leveren groene energie én voorkomen dat het water in het bassin te veel verdampt.

VLAM seminarie - Helden van onze velden

Proefstation voor de Groenteteelt