Zuivelproducten

Zuivel past in een milieubewuste levensstijl

Nieuws

|

26 Maart 2024

Bijna de helft van de Belgen vindt dat zuivel past in een milieubewuste levensstijl, blijkt uit onderzoek van VLAM. De zuivelsector levert dan ook verschillende inspanningen op vlak van duurzaamheid. Toch vindt de Belg dat producenten momenteel nog te weinig verantwoordelijkheid nemen op dat gebied. Nochtans nemen de zuivelverwerkers verschillende maatregelen om zo duurzaam mogelijk te produceren, bijvoorbeeld op vlak van watergebruik en verpakkingen.

In tien jaar tijd verminderde de Belgische zuivelindustrie het waterverbruik met 29% en werd steeds meer ingezet op alternatieve waterbronnen, ondertussen goed voor 34% van al het gebruikte water. Zo is de zuivelsector, van alle watergebruikers in de voedingsindustrie, degene die het meest aan waterhergebruik doet.

De zuivelsector is van alle watergebruikers in de voedingsindustrie, degene die het meest aan waterhergebruik doet.

Naar 100% waterhergebruik

Verschillende zuivelverwerkers, zoals Danone en Milcobel, beschikken over een installatie voor waterhergebruik. Ruben Puype, Corporate Sustainability Manager bij Milcobel: “Vanuit onze duurzaamheidsstrategie zetten we al langer in op waterefficiëntie. Zo gebruiken we geen enkel grondwater meer en zetten we vooral in op waterhergebruik. Op onze site in Langemark loopt een pilootproject om afvalwater helemaal op te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit. Ondertussen zijn er ook al onderzoeken bezig om richting 2030 naar 100% waterhergebruik te kunnen gaan op die locatie.”

Ook bij Danone wordt water gezuiverd. Jurgen Berckmans, Plant Director: “Via een innovatieve membraantechnologie zuiveren wij ons afvalwater op tot water van drinkbare kwaliteit. Dat water wordt hergebruikt voor het reinigen van onze processen. Zo besparen we jaarlijks 500 miljoen liter water, wat overeenkomt met het verbruik van 4.000 gezinnen of alle inwoners van de gemeente Rotselaar. Ons overtollig, gezuiverd afvalwater stellen we ter beschikking van boeren en tuinders uit de omgeving, zodat ze tijdens periodes van droogte hun akkers kunnen irrigeren.”

Betere verpakking, minder CO2

De Belgische zuivelverwerkers kijken ook al zoveel mogelijk naar het gebruik van recycleerbare verpakkingen en de integratie van gerecycleerde materialen. Zo zijn er steeds meer melkproducten in PET-flessen, in plaats van de klassieke plastic flessen.

Inex, FrieslandCampina en Olympia (onderdeel van Royal A-ware) gaan elk op hun manier slim om met verpakkingen. Hun initiatieven leiden niet alleen tot een betere recycleerbaarheid en een lager gebruik van grondstoffen, maar ook tot een daling van CO2-uitstoot, energie- en waterverbruik.

Steven Dierickx, Managing Director Inex: “Onze consumptiemelk verpakken we in PET, omwille van het feit dat we dan melk kunnen produceren met een CO2-voetafdruk die 25% lager is. De efficiëntie van de lijn is een eerste voordeel, waardoor we jaarlijks ongeveer 5% aan energie en vier olympische zwembaden aan water kunnen besparen. Daarnaast hebben we gekozen voor PET omwille van de recycleerbaarheid van de verpakking.”

Ook FrieslandCampina gebruikt PET-flessen. Sarah De Meester, Communication & PR Officer: “Recent investeerden we in een derde PET-lijn in onze productiesite in Aalter. Daardoor vermijden we maximaal om nieuwe materialen te gebruiken en streven we naar 100% gerecycleerd materiaal. Door middel van een jasje met rits om de PET-fles helpen we consumenten om hun verpakkingen beter te sorteren en te recycleren. Het is onze ambitie om tegen 2025 95% van ons verpakkingsportfolio hernieuwbaar of herbruikbaar te hebben.”

Olympia gaat dan weer voor SIG-verpakkingen. Corporate Communication Officer Verena Pynaert: “We kiezen specifiek voor de SIGNature-verpakking. Dat is een verpakking die bestaat uit 95% plantaardige, vernieuwde materialen: FSC-gecertificeerd karton en plantbased plastics. De verpakking zelf is 100% recycleerbaar. In de verpakking zit nog eens een dunne ASI-gecertificeerde, recycleerbare aluminiumlaag. Die is nodig voor een langere houdbaarheid. Bij de productie van de verpakking wordt tot 52% minder CO2 uitgestoten. De doelstelling is bovendien om in 2025 binnen heel Royal A-ware alle plastic consumentverpakkingen voor eenmalig gebruik 100% recycleerbaar te hebben.”

Ook consumenten spelen een cruciale rol in het recycleerverhaal. Met z’n allen blijven inzamelen en correct sorteren is de boodschap.