Week van het Konijn

Week van het Konijn

Campagne in Vlaanderen

|

25/01/2023 - 01/02/2024

Over de Week van het Konijn

De ‘Week van het Konijn’ is een initiatief van VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en visserijmarketing, in samenwerking met supermarkten, zelfstandige slagers en de slachthuizen. De campagne wordt gefinancierd door de Vlaamse konijnenhouders en loopt van 25 januari tot en met 1 februari 2023.

VLAM wil consumenten die kiezen voor konijnenvlees, sensibiliseren om te kiezen voor konijnenvlees van eigen bodem. De campagne sluit aan bij de aanbevelingen van de voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. Lees hier meer over de opdracht en werking van VLAM.

Ben jij een producent of verkoper van konijn van eigen bodem? Help VLAM om de Belgische konijnen extra in de kijker te zetten tijdens de week van 25 januari tot en met 1 februari 2023. Hieronder enkele redenen om je klanten te overtuigen.

Waarom bewust kiezen voor parkkonijn van bij ons?

België geeft het voorbeeld in Europa

België is een pionier op het vlak van dierenwelzijn. Sinds 1 januari 2016 mogen in België geen vleeskonijnen meer gehuisvest worden in kooisystemen. De minimale standaard is de zogenaamde diervriendelijke “parkhuisvesting”. België speelt daarmee een voortrekkersrol in Europa.

Kwaliteit op z’n lekkerst

Parkkonijn staat garant voor kwaliteit. De konijnen eten uitsluitend producten uit reststromen zoals zemelen, zonnepit- of koolzaadschroot of plantaardig vezelrijk ruwvoeder (luzerne, grasmeel en hooi of stro). Al deze grondstoffen zijn lokaal beschikbaar en passen zeer goed in een kringlooplandbouw. Bovendien zijn de kwaliteitsnormen bij het slachten, versnijden en verwerken zeer streng. Zo mag je gerust zijn dat het stukje konijn dat jij koopt uiterst hygiënisch en smaakvol is.

Welzijn voor elk konijn

In parkhuisvesting genieten konijnen van veel meer bewegingsruimte om rond te huppelen dan vroeger. Ze kunnen springen op een verhoogd platform, knagen aan knaagmateriaal, zoals hardhout, en spelenderwijs in een tunnel kruipen. Ook de minimale oppervlakte is groter, waardoor de konijnen veel meer ruimte krijgen om te bewegen.

Koop je een konijn in de winkel? Kijk dan zeker naar de herkomst van je aankoop. Belgische of gecertificeerde herkomst garandeert deze dierwelzijnsstandaard.