Reflexcampagne LVBO

Lekker van bij ons, de juiste reflex

Lekker van bij ons

VLAM start een campagne om de reflex om inlands te kopen te versterken. Deze sector overkoepelende campagne wordt uitgerold voor drie jaar en loopt via online kanalen.

We streven ernaar dat de keuze voor ’van bij ons’ de automatische keuze wordt.

De campagne legt de focus op het versterken van de reflex om inlands te kopen. Filip Fontaine, CEO VLAM: ’We streven ernaar dat de keuze voor ’van bij ons’ de automatische keuze wordt. Het is ook een verstandige keuze. Lekker van bij ons staat voor lokale voeding die gezond, lekker en duurzaam is. Een vlag mét een lading waar we allen fier op kunnen zijn.’

De campagne gaat van start medio april en verloopt via online video, sociale media en influencers. Ze toont herkenbare situaties in een video waarin de juiste reflex wordt getoond op een fout moment. Daarna volgt de correctie, het gewenste gedrag: nl. bij het moment van voedingsaankopen de automatische reflex laten spelen en naar producten van bij ons grijpen. Alle productgroepen die VLAM herbergt passeren de revue in deze campagne, die als slogan ’Lekker van bij de ons, de juiste reflex’ draagt.

VLAM verrijkt verder zijn kookplatform www.lekkervanbijons.be met nieuw recept- en videomateriaal, hapklare voedingsinformatie en boeiende verhalen van gepassioneerde vakmensen.

Ook jij kan je klanten stimuleren om duurzaam aan te kopen en te kiezen voor producten van bij ons.
Reflexcampagne LVBO

Download de toolkit met beeldmateriaal voor je online kanalen:

Hoge resolutie campagnebeeld - JPG