Inschrijvingsformulier BioVLAM 2024

One file only.
24 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Innovatie is een breed begrip, en gebeurt op verschillende vlakken en manieren. Dit kan een teelttechnische innovatie zijn, een innovatie in het gebied van productie, sociaal, economisch,… Een innovatie geeft een antwoord op een nood binnen de sector of onderneming en heeft er een positieve impact.
 
Beschrijf beknopt uw product, concept of innovatie waarvoor u dit dossier indient: is het een (aangepast) product, een productiemethode, een bedrijfsproces, …

 
Is het concept uitgewerkt? 
Is het concept al toegepast?
Hier kan je extra toelichting geven over de innovatie. De volgende vragen kunnen een leidraad zijn. Lees eerst even aandachtig de vragen door. Zo heb je meteen een overzicht van de gevraagde informatie. Vul aan wat voor uw dossier relevant is.
  • Wat is het achtergrondverhaal en de motivatie voor de verdere uitwerking van de innovatie?
  • Op welk terrein situeert de innovatie zich? In geval van product: smaak, productietechniek, kostprijs, gezondheid, presentatie, houdbaarheid, ingrediëntenlijst,… In geval van productie of bedrijfsproces: wat is de vernieuwing, werkwijze,…
  • Leg uit wat de concrete vorm van de innovatie is.
  • Hoe ben je tewerk gegaan? Beschrijf de verschillende stappen.
  • Werk je samen met partners? Doe je beroep op ondersteuning door derden? Betrek je je klanten bij de innovatie?
  • Op welke manier komt het product of innovatie tegemoet aan de behoefte van de consument of sector?
  • Op welke manier is het een verbetering of optimalisatie van een (productie)proces in je bedrijf?
  • Hoe breng je het product of de innovatie op de markt indien de consument eindgebruiker is? Hoe communiceer je dit?
Elk biobedrijf voldoet aan de eisen van het lastenboek bio en onderneemt dus op een zo duurzaam mogelijke manier. Los van dit lastenboek, kunnen er nog meer inspanningen gedaan worden op vlak van duurzaamheid.
De ‘sustainable development goals’ van de VN worden wereldwijd opgenomen in het bedrijfsbeleid. Voor de biosector zijn dit de basisprincipes gezondheid (van mens, plant, dier en planeet), ecologie, zorg (zorgzaam omspringen met natuurlijke hulpbronnen) en eerlijke handel (rechtvaardig voor boeren, personeel, dieren, …)
​​​​​​​Wat versta je zelf onder duurzaamheid?
​​​​​​​Hier kan je indien gewenst nog extra informatie of motivering kwijt.
​​​​​​​Hier kan je foto’s, voorbeelden van acties rond je product / concept / innovatie uploaden.
One file only.
24 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.